Epoksi Dayanım Tablosu

TEST ORTALAMASI

DAYANIM

TEST ORTALAMASI

DAYANIM

Asetik Asit 5%
Asetik Asit 10%
Asetik Asit 30%
Asetik Asit 60%
Asetik Asit 80%
Aseton
Alüminyum Hidroksit
Aminler
Amonyak 10%
Antifriz
Aromatik Hidrokarbonlar
Bira
Benzen
Borikasit 3% de 30°C
Butanol
Butilasetat
Butileter
Karbon Tetraklorit
Motor Yağı
Kloroform
Kromik Asit 5%
Kromik Acit 10%
Kromik Acit 20%
Sitrik Acit 30%
Codliver oil
Ham Petrol
Siklohekzan
Developer bath,diluted
Dibutilftalat
Motorin
Dioktil Ftalat
Etil asetat
Etil Alkol
Etil Alkol 10%
Etilen Glikol
Yağ Asidi
Formaldehit 35%
Gliserin
Üzüm suyu(20° ve 80° C)
Heptan
Hekzan
Hidrolik Sıvısı
Hidroklorik Asit 5%
Hidroklorik Asit 10%
Hidroklorik Asit 10%
Hidroklorik Asit 30%
Hidroklorik Psit 37%
Hidrojen Peroksit 3%
Izopropil Alkol
Jet Yakıtı
KerosenLaktik as./aset.as.1%
Domuz Yağı
Kireç
Linseed Oil

RP-
RP-
RP-
RP-
RP-
RP-
E++
RP+-/
RP+-/
E++
E+
RP++
RP+-/
E+/++
RP+
RP-
RP++
RP+-/
RP++
RP-
RP+
RP+
RP+
E++
RP++
E++
RP++
RP++
E++
RP++
RP-
RP+-/
RP+
RP++
RP++
E+/++
RP++
RP++
RP++
E++
E++
E+
RP++
RP++
RP+/-
RP-
RP++
E+/-
E++
E++
RP++
RP++
E+
RP++

Kaydırıcılar
Metanol
Metilen Klorit
Süt
Mineral Yağ
Melas
Monoklorbenzen
n-Propil Asetat
n-Propil Alkol
Nitrik Asit 5%
Nitrik Asit 10%
Nitrik Asit 20%
Nitrik Asit 30%
Nitrik Asit 40%
Nitrik asit 60%
2-Nitropropan
Zeytinyağı
Oksalik Asit 10%
Petrol
Perkloretilen
Fenol
Fosforik Asit 5%
Fosforik Asit 10%
Fosforik Asit 20%
Fosforik Asit 45%
Fosforik Asit derişik
Potasyumhidroksit
Konsantre Tuz Çözeltisi
Silikon yağı
Kar, kar suyu
Sabun (sabun solüsyon 5%)
Sodyum Karbonat
Sodyum Klorit 3%
Sodyum klorit 30%
Sodyum hidroksit 10%
Sodyum hidroksit 50%(50° C)
Sodyumhipoklorit16%(ile12%sod.klo
Sitiren
Sülfirik Asit 5%
Sülfirik Asit 10%
Sülfirik Asit 20%
Sülfirik Asit 30%
Sülfirik Asit 40%
Sülfirik Asit 60%
Sülfirik Asit 80%
Sülfirik Asit,dumanlı
Toluen
Trikloroetilen
Terebentin
Sebze suyu
Bitkisel yağ
Distile su
Atık Su
Viski

E++
RP-
RP-
RP++
E++
E++
RP+/-
E-
E+/-
RP++
RP+/-
RP-
RP-
RP-
RP-
RP+
RP++
RP+/-
RP++
RP++/+
E-
RP+/-
RP+/-
RP-
RP-
RP-
E++
RP++
RP++
E++
RP++
E++
RP++
RP++
RP+/++
E++
E+
RP+/-
RP+
RP+
RP+
RP+
RP+
RP+
RP+/-
E-
RP+/
RP+/-
RP+
RP++
E++
Rp++
RP+
RP+

B = Değerlendirme Kriteri L = Uzun Dönem Testi
R = Dayanım E = Teorik Değerlendirme
RP = Sertlik Dayanımı ++ = Dayanıklı
+ = Dayanıklı - = Dayanıksız
/ = Eğimli